BCS Agile Business Analysis

Doelstelling

Deze cursus is bedoeld als leidraad voor het uitvoeren van business analyse in agile teams. Het behandelt verschillende invalshoeken van activiteiten bij business analyse: ontdekken en leveren. Het verklaart de rol van een analist en zijn samenwerking met interne en externe belanghebbenden om de klus te klaren.

 

Na deze training, ben kun je aantonen dat:

 • Describe the philosophy underpinning Agile approaches;
 • State the core Agile values in the agile manifesto;
 • Interpret the key Agile principles;
 • The application of Agile in the wider business context;
 • Describe a range of agile methods (process, roles, principles);
 • Evaluate the applicability of an agile method for a given situation;
 • Analyse the stakeholders in Agile projects;
 • Apply the eight wastes of Lean;
 • Describe the FMM;
 • Illustrate the use of Agile analysis, modelling and documentation techniques;
 • Analyse business goals and their decomposition;
 • Identify and analyse user roles;
 • Analyse the application of the user story technique;
 • Explain the role and management of the solution backlog;
 • Explain techniques and meetings used to plan, estimate and manage an iteration;
 • Describe the role of the business analyst when using an Agile approach;
 • Apply the POPIT model and the system of interest model during Agile adoption.

 

Doelgroep

This course is relevant for anyone wishing to understand the Agile approach from a business
perspective. This includes business architects, business analysts, project managers and business
managers.

 

Deze cursus is relevant voor iedereen die de Agile-gedachtegoed vanuit de bedrijfsvoering wil begrijpen. Dit omvat business architecten, business analisten, projectmanagers en business-managers.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind. De training wordt in het Nederlands (of Engels) gegeven. Het cursusmateriaal (map en boek) is in het Engels.

 1.  Agile Philosophy
  • The rationale for adopting an Agile approach
  • The Agile manifesto
  • The three overarching aspects of Agile
  • Business Analysis thinking and how it is relevant in Agile business
 2. Agile Principles
  • The 12 core principles
  • Key principle – collaborative working
  • Key principle – self organising teams
  • Key principle – continuous improvement
  • Key principle – iterative development and incremental delivery
  • Key principle – building in change
 3. Agile Methods
  • Elements of a method
  • Defined V empirical methods
  • Characteristics of Agile methods
   • Product development methods
   • Scaled methods
  • Advantages and disadvantages of Agile methods
 4. Understanding Stakeholders
 5. Agile Modelling (20%, K4)
  • Rationale and principles for Agile modelling
  • Hierarchy of models using the Functional Model Map (FMM)
  • MoSCoW prioritisation
 6. Decomposing and organising business goals
  • Goal decomposition and Functional decomposition
  • Benefits of a goal decomposition approach when using Agile
  • Iterations, releases and goals
 7. Agile requirements
  • Hierarchy of requirements and how this relates to agile projects
  • User Roles
  • User Stories
 8. Managing requirements
  • The solution backlog
  • Managing the backlog
  • Estimation techniques:
 9. Managing the iteration
  • Planning the iteration
  • Calculating and utilising velocity
  • Techniques to manage the iteration:
 10. BA role in Agile projects
  • Agile business analysis
  • The Generalising Specialist

Materiaal

Het materiaal bestaat uit het boek ‘Agile and Business Analysis’. Daarnaast ontvangt de deelnemer een opleidingsmap met begrippenlijst, handouts van de dia’s met speaker notes, opdrachten en uitwerkingen, achtergrondartikelen, enz.

Agenda

Op dit moment zijn er geen opleidingen gepland. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Opleidingsvormen

De training kan in verschillende vormen (incl. examen) worden aangeboden:

 • Dagtraining
  Driedaagse training (ca. 09:00 – 17:00) waarbij de materie uitvoerig wordt behandeld en geoefend. De theorie wordt frequent afgewisseld met praktijkopdrachten. De training wordt afgesloten met een examen.

 

Voor informatie, een offerte en/of advies over de voor u beste aanpak, neem dan gerust contact op.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

 

NAAR DE OPLEIDINGSAGENDA