IREB Advanced Elicitation

Doelstelling

Met deze module gaat de requirementsanalist dieper in op kennis en de vaardigheden van het Eliciteren en Valideren & Onderhandelen (Consolideren) die in het Foundation level zijn opgedaan.
De requirementsanalist wordt zich bewust van de competenties waarover hij/zij moet beschikken om zich verder te professionaliseren in het vakgebied.
Er wordt een uitgebreide set van methoden en technieken aangeboden, waarmee de Requirements uit diverse bronnen (stakeholders, documentatie en bestaande systemen) kunnen worden verzameld. Er wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende elicitatie technieken, o.a. Interviews, enquêtes, veldobservatie, werkstage, brainstorming, workshops, enz.
Gedurende het requirements engineeringsproces krijgt de requirementsanalist te maken met conflicterende requirements. De deelnemer leert hoe dit soort conflicten kunnen worden gedetecteerd en deze met de betrokkenen te bemiddelen (consolidatie).

Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om zichzelf te verbeteren, de requirements te eliciteren en te consolideren. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Randvoorwaarde

De deelnemer dient in het bezit te zijn van IREB CPRE Foundation certificaat óf het Requirements Engineering module van het Business Analyse Diploma (British Computer Society).

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden worden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind.

 • Skills of the Requirements Engineer: Uitgebreide vaardigheden voor het eliciteren en consolideren, oordelen over eigen en andermans vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, communicatiemodel van Schulz von Thun, enz.
 • Requirements sources: identificeren, classificeren en selecteren van stakeholders, stakeholder management, documentatie als requirements bron, andere systemen als requirements bron, klassieke participatie methoden om requirements te verzamelen, personas, enz.
 • Elicitation techniques:  karakteristieken van de diverse elicitatietechnieken, verdieping van de bekende elicitatietechnieken, verbreding van elicitatietechnieken (o.a. contextual inquiry, 6-3-5 method, scenario’s, storyboards, user stories),  enz.
 • Consolidatie techniques: Detecteren en categoriseren van conflicten, Glasl’s conflict escalatiemodel, bemiddelingstechnieken voor conflicten, enz.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit het door het IREB gepubliceerde Engelse syllabus en begrippenlijst. Daarnaast ontvangt de deelnemer een opleidingsmap met handouts van de dia’s, opdrachten en uitwerkingen, achtergrondartikelen, enz.

Agenda

Startdatum Opleiding Lokatie Vorm Prijs Programma
08/05/2020
IREB Advanced - Elicitation Utrecht Dagtraining
(09:30 - 17:00 )
€2475,- Inschrijven
03/09/2020
IREB Advanced - Elicitation Zoetermeer Avondtraining
(16:00 - 21:00 )
€1799,- Inschrijven
04/12/2020
IREB Advanced - Elicitation Utrecht Dagtraining
(09:30 - 17:00 )
€2475,- Inschrijven

 

Opleidingsvormen

De training kan in verschillende vormen (incl. examen) worden aangeboden:

 • Dagtraining + examentraining
  driedaagse training (09:00 – 17:00) waarbij de materie uitvoerig wordt behandeld en geoefend. De training wordt afgesloten met een proefexamen waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.
 • Avondtraining + examentraining
  De training bestaat uit 4 avonden (16:00 – 21:00) waarbij de materie wordt behandeld en geoefend. De deelnemer bereidt zich elke avond voor op de te behandelen materie (zelfstudie). Op de eerste 3 avonden wordt de geleerde materie behandeld waarop de nadruk ligt op het oefenen d.m.v. een case. Op de laatste avond vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof
 • Examentraining
  Bij deze vorm dient de deelnemer zichzelf voor te bereiden door het leren van de Glossary en de Syllabus. Hierbij ontvangt de deelnemer een studiewijzer waarmee hij zelfstandig de materie eigen kan maken en met de bijgesloten oefenvragen zijn eigen kennis kan toetsen. Tijdens de examentraining (één dagdeel overdag of in de avond) vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.

Het examen

Het Engelse examen bestaat uit twee delen. Het multiple-choice examen wordt na de training, op een met de opdrachtgever afgestemd moment, afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut. Het tweede deel bestaat uit een schriftelijk (Engels of Duits) werkstuk dat binnen een jaar na het halen van het multiple-choice examen aangevraagd en ingeleverd dient te worden. Dit werkstuk wordt door een onafhankelijk docent beoordeeld.

Voor informatie, een offerte en/of advies over de voor u beste aanpak, neem dan gerust contact op.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de IREB Advanced Elicitation trainingen? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

NAAR DE OPLEIDINGSAGENDA