IREB Foundation

Doelstelling

De deelnemer leert de scope functioneel af te bakenen en te formuleren om zodoende grip te krijgen en te houden op de beoogde veranderingen. Daarvoor leert hij/zij de noodzaak om de juiste belanghebbenden te betrekken bij het verzamelen (eliciteren), vastleggen en beoordelen van de requirements. Conflicten tussen requirements en de belangen van de belanghebbende kunnen worden onderkend en worden opgelost. De requirementsanalist is tenslotte de spil tussen de business en de ICT voor het realiseren van hun doelstellingen.

Na Foundation certificering zal de deelnemer weten:

 • de begrippen en termen die in het vakgebied gehanteerd worden
 • wat het belang is van requirements en de rol van de belanghebbende;
 • welke technieken er zijn om requirements te verzamelen (eliciteren), analyseren, vast te leggen en te valideren;
 • hoe problemen en conflicten in requirements  te herkennen en deze te kunnen oplossen;
 • hoe requirements gedurende hun levenscyclus worden gemanaged;
 • waarop gelet moeten worden bij het selecteren van een requirementsmanagement tool

De foundation certificering geeft de deelnemer inzicht in het belang en de kernactiviteiten van requirements engineering; eliciteren, documenteren, valideren & onderhandelen en management. Hiervoor heeft het IREB een internationale terminologie en gangbare standaarden samengevoegd tot een gedegen basis, het foundation level.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, Functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind.
Introduction and foundations:

 • Introductie en basisbegrippen: wat is het belang van requirements, begrippen en termen, vaardigheden van de requirementsanalist, de 4 kernactiviteiten van requirements engineering, enz.
 • Systeem en systeemcontext: Afbakening (scoping) van het systeem/project, context diagram, kwaliteitseisen en beperkingen (non-functionals), enz.
 • Eliciteren: Belanghebbende (stakeholder) selectie, methoden en technieken om requirements te eliciteren (ontlokken), enz.
 • Documenteren: Wijze van vastleggen van requirements, kwaliteitscriteria van de requirements en documentatie, enz.
 • Requirements in natuurlijke taal: Vastleggen van requirements in natuurlijke taal (tekst)
 • Requirementsmodellen: Vastleggen van requirements m.b.v. modellen, doelmodellen, UML modellen, ERD modellen, toestandsdiagrammen, enz.
 • Valideren en onderhandelen: Toetsen van de requirements of de juiste oplossing wordt beschreven, onderhandelen over conflicterende requirements, enz.
 • Requirementsmanagement: Beheren van requirements gedurende de gehele levenscyclus, Change Control Board, enz.
 • Toolondersteuning: Eigenschappen van een requirementsmanagement tool, selectie en implementatie, enz.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit het boek ‘Grip op Requirements’ (Nederlandstalige training) of ‘Requirements Engineering Fundamentals’ (Engelstalige training). Daarnaast ontvangt de deelnemer een opleidingsmap met begrippenlijst, handouts van de dia’s, opdrachten en uitwerkingen, achtergrond artikelen, enz.

Agenda

Startdatum Opleiding Lokatie Vorm Prijs Programma
29/06/2021
IREB Foundation 3.0 Utrecht Dagtraining
(09:30 - 17:00 )
€1799,- Inschrijven
10/09/2021
IREB Foundation 3.0 Utrecht Dagtraining
(09:30 - 17:00 )
€1799,- Inschrijven
03/11/2021
IREB Foundation 3.0 Utrecht Dagtraining
(09:30 - 17:00 )
€1799,- Inschrijven
03/12/2021
IREB Foundation 3.0 Utrecht Dagtraining
(09:30 - 17:00 )
€1799,- Inschrijven

 

Opleidingsvormen

De training kan in verschillende vormen (incl. examen) worden aangeboden:

 • Dagtraining + examentraining
  Driedaagse training (ca. 09:00 – 17:00) waarbij de materie uitvoerig wordt behandeld en geoefend. De theorie wordt frequent afgewisseld met praktijkopdrachten en het oefenen met multiple-choice vragen. De training wordt afgesloten met een proefexamen waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.
 • Avondtraining + examentraining
  De training bestaat uit 4 avonden (ca. 16:00 – 21:00) waarbij de materie wordt behandeld en geoefend. De deelnemer bereidt zich elke avond voor op de te behandelen materie (zelfstudie). Op de eerste 3 avonden wordt de geleerde materie behandeld waarop de nadruk ligt op het oefenen d.m.v. een case. Op de vierde en laatste avond vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.
 • Examentraining
  Bij deze vorm dient de deelnemer zichzelf voor te bereiden door het leren van het meegeleverde studieboek. Hierbij ontvangt de deelnemer een studiewijzer waarmee hij zelfstandig de materie eigen kan maken en met de bijgesloten oefenvragen zijn eigen kennis kan toetsen. Tijdens de examentraining (één dagdeel overdag of in de avond) vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.

Het examen wordt na de training, op een met de opdrachtgever afgestemd moment, afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut.

Voor informatie, een offerte en/of advies over de voor u beste aanpak, neem dan gerust contact op.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de IREB Foundation trainingen? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

 

NAAR DE OPLEIDINGSAGENDA