IREB Foundation (versie 3.0 of hoger)

Doelstelling

Als deelnemer leer je de basisprincipes van requirements engineering. Omdat elke situatie anders is, wordt je gereedschapskist gevuld met allerlei vormen voor het ophalen en uitwerken, vastleggen en beheren van requirements. Je leert ook welk requirements engineering proces het beste bij jouw situatie past. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en scope van de verandering die doorgevoerd dient te worden. Daarvoor leer je de noodzaak om de juiste belanghebbenden te betrekken, de juist werkproducten te selecteren en te plannen en deze werkproducten van voldoende detail te voorzien. Conflicten tussen requirements en de belangen van de belanghebbende leer je te onderkennen en worden uit onderhandeld. Jij bent tenslotte de brug tussen de business voor het vervullen van hun doelstellingen en de leverancier die de oplossing voor het probleem gaat realiseren.

 

Na de IREB CPRE Foundation (v3.0 of hoger) training:

 • weet je de begrippen en termen die in het vakgebied gehanteerd worden;
 • weet je wat de basis principes zijn van requirements engineering;
 • weet je wat het belang is van requirements en de rol van de belanghebbenden;
 • weet je welke werkproducten jouw als requirements analist en de belanghebbenden helpen;
 • weet je welke technieken er zijn om requirements te verzamelen (eliciteren), analyseren, vast te leggen en te valideren;
 • weet je hoe je problemen en conflicten in requirements kan herkennen en deze kan oplossen;
 • weet je welke requirements engineering processen en structuren er zijn, zodat je weet welke in jouw situatie het beste passen;
 • weet je hoe requirements gedurende hun levenscyclus worden beheerd;
 • weet je waarop je let bij het selecteren en toepassen van een requirements engineering tooling;
 • en kun je met je gevulde gereedschapskist dit toepassen in jouw situatie.

De foundation certificering geeft de deelnemer inzicht in de basisprincipes en het belang en de kernactiviteiten van requirements engineering; eliciteren, documenteren, valideren & onderhandelen en management. Hiervoor heeft het IREB een internationale terminologie en gangbare standaarden samengevoegd tot een gedegen basis, het foundation level.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, Functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind.

 • Inleiding;
  Wat, Waarom, Waar en hoe passen we requirements engineering toe. Wat zijn de rollen en taken van een requirements analist, enz.
 • Basisprincipes van requirements engineering;
  Waardeoriëntatie, belanghebbenden, gedeeld begrip, de context, probleem – requirement – oplossing, validatie, evolutie, innovatie en systematisch en gedisciplineerd werken.
 • Werkproducten en manieren van documenteren;
  Kenmerken van werkproducten, niveau van abstractie en detaillering, algemene documentatie richtlijnen, plannen van werkproducten, werkproducten op basis van natuurlijke taal, sjablonen en modellen.
  Modeleren van de context en requirements. Modeleren van structuur en gegevens, functie en stroom, toestand en gedrag.
  Verklarende woordenlijsten, prototypes en kwaliteitscriteria voor werkproducten en requirements, enz.
 • Het uitwerken van requirements;
  Bronnen van de requirements, het eliciteren van requirements met uitleg over vele verschillende technieken, herkennen en oplossen van conflicten in de requirements, het valideren van requirements, enz.
 • Proces- en werkstructuren;
  Factoren die van invloed zijn, aspecten waar rekening gehouden mee moet worden, het configureren van een requirements engineering proces gericht op de situatie, enz.
 • Het beheren van de requirements;
  Wat is requirementsmanagement, levenscyclusmanagement, versiebeheer, configuraties, attributen en perspectieven, traceerbaarheid, omgaan met veranderende requirements, prioriteren, enz.
 • Toolondersteuning
  Tools in requirements engineering, introduceren van tools, enz.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit het boek ‘Basiskennis Requirements‘ (Nederlandstalige training) of het ‘IREB CPRE Foundation Level Handbook’ (Engelstalige training). Daarnaast ontvangt de deelnemer een opleidingsmap met begrippenlijst, handouts van de dia’s, opdrachten en uitwerkingen, achtergrond artikelen, enz.

Agenda

Startdatum Opleiding Lokatie Vorm Prijs Programma
27/06/2024
IREB CPRE Foundation 3.0 Nieuwegein Dagtraining
(09:00 - 17:00 )
€1899,- Inschrijven
19/09/2024
IREB CPRE Foundation 3.0 Nieuwegein Dagtraining
(09:00 - 17:00 )
€1899,- Inschrijven
02/12/2024
IREB CPRE Foundation 3.0 Nieuwegein Dagtraining
(09:00 - 17:00 )
€1899,- Inschrijven

 

Opleidingsvormen

De training kan in verschillende vormen (incl. examen) worden aangeboden:

 • Dagtraining + examentraining
  Driedaagse training (ca. 09:00 – 17:00) waarbij de materie uitvoerig wordt behandeld en geoefend. De theorie wordt frequent afgewisseld met praktijkopdrachten en het oefenen met multiple-choice vragen. De training wordt afgesloten met een proefexamen waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.
 • Avondtraining + examentraining
  De training bestaat uit 4 avonden (ca. 16:00 – 21:00) waarbij de materie wordt behandeld en geoefend. De deelnemer bereidt zich elke avond voor op de te behandelen materie (zelfstudie). Op de eerste 3 avonden wordt de geleerde materie behandeld waarop de nadruk ligt op het oefenen d.m.v. een case. Op de vierde en laatste avond vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.
 • Examentraining
  Bij deze vorm dient de deelnemer zichzelf voor te bereiden door het leren van het meegeleverde studieboek. Hierbij ontvangt de deelnemer een studiewijzer waarmee hij zelfstandig de materie eigen kan maken en met de bijgesloten oefenvragen zijn eigen kennis kan toetsen. Tijdens de examentraining (één dagdeel overdag of in de avond) vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt besproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.

Het examen wordt na de training, op een met de opdrachtgever afgestemd moment, afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut.

Voor informatie, een offerte en/of advies over de voor u beste aanpak, neem dan gerust contact op.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de IREB Foundation trainingen? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

 

NAAR DE OPLEIDINGSAGENDA